Einde van kernenergie vzw
Fin du nucléaire asbl
Ende der Atomkraft asbl

  

Demonstratie in Tihange/Huy op 26 april 2020
Geannuleerd

Demonstratie voor de onmiddellijke sluiting van de 5 verouderde en gevaarlijke Belgische reactoren en ter nagedachtenis aan de Tsjernobyl-ramp op 26 april 1986, die honderdduizenden doden heeft veroorzaakt.

En niet te vergeten de bevolking die vandaag de dag leeft op een sterk vervuild gebied, vijf keer zo groot als België, waar 80% van de kinderen in slechte gezondheid verkeert. "84% Van de zwangere vrouwen heeft een ziekte. Daarom is de geboorte van een perfect gezond kind een zeldzame gebeurtenis" zegt Dr. Raisa Misura, kinderarts, directeur van het centrale ziekenhuis van Stoline, in de nieuwsbrief van januari 2008 van het Wit-Russische kantoor van de VN (de stad Stoline ligt in Wit-Rusland, 240 km ten noordwesten van Tsjernobyl).

U begrijpt dat kernenergie een ramp is die op zich laat wachten en
het verlengen ervan zal het klimaat niet redden!

Kom te voet, op de fiets... of met een andere manier van voortbewegen.
Als je met de fiets wilt komen in een groep:
informatie op de website 2604.be
(meerdere startpunten of een eigen startpunt).

Ga naar

De vergadering en het onthaal van de deelnemers vinden plaats tussen 13.00 en 13.30 uur, voor de centrale van Tihange, quai de Compiègne 73, in Huy (linkeroever van de Maas), 2,5 km van het station van Huy (zie de plannen hiernaast).

Het programma

Andere informatie

Organisatie

Fin du nucléaire asbl mit met de steun van.

Nucleair en Klimaat

De werking van een reactor zelf genereert slechts een kleine hoeveelheid broeikasgassen (BKG's). Maar de nucleaire sector kent nog vele andere fases, die allemaal veel fossiele energie vergen en dus broeikasgassen uitstoten, voornamelijk: ertswinning, verbrijzeling, raffinage, uraniumverrijking, bouw en ontmanteling van elektriciteitscentrales, conditionering en afvalopslag. .

Kernenergie genereert ongeveer 8 keer meer broeikasgassen dan windenergie per geproduceerde eenheid energie. Dit is een gefundeerde verklaring, ook al zijn er voor verschillende stadia van de nucleaire levenscyclus geen gegevens beschikbaar of zeer onzeker: verrijking, ontmanteling en afvalbeheer gedurende meer dan 100.000 jaar. Voor uraniumverrijking verbruikt de wereldwijde nucleaire industrie jaarlijks 150.000 ton fluor en chloor in verschillende vormen, die broeikasgassen kunnen vormen met een veel hoger opwarmingspotentieel dan kooldioxide (CO 2). Wat gebeurt er met hen? Wat is de verhouding die vrijkomt in de atmosfeer? Er zijn geen toegankelijke gegevens om deze vragen te beantwoorden.

Voor één enkele reactor van 1 GW is een jaarlijkse winning van ongeveer 200.000 ton erts* nodig, een hoeveelheid die naar verwachting zal toenemen naarmate het erts dat wordt gewonnen steeds minder geconcentreerd is. De extractie-, maal- en raffinagefasen zullen dus steeds meer broeikasgassen produceren. Over enkele decennia zal de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per nucleaire kWh het niveau van de fossiele kWh overschrijden.

__
* Hieraan moet "steriel afval" worden toegevoegd, d.w.z. afval dat wordt gewonnen maar niet verwerkt, aangezien het uraniumgehalte te laag is voor industriële exploitatie. Dit levert 800.000 ton extra op, wat neerkomt op een jaarlijks totaal van 1 miljoen ton door GW nucléaire gewonnen gesteente, althans gebaseerd op gegevens van uraniumwinning in Frankrijk (bron: IRSN).

Om verder te gaan: Climate change and nuclear power, Jan Willem Storm van Leeuwen, 2017, 85 pagina's.